Kuzey Yıldızı: Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Projesi

TAİDER Kuzey Yıldızı Projesi Amacı

TAİDER Kuzey Yıldızı Projesi Amacı: Aile Şirketlerinin sürdürülebilir iş modelleri geliştirmelerinde katkı sağlamak, iyi örnekleri paylaşarak öğrenmeyi hızlandırmak, gelişimin tüm kurumlara yayılımını sağlama yönünde itici güç oluşturmaktır.

Proje Kapsamı

TAİDER’in Kuzey Yıldızı Projesi sürdürülebilirlik için dört bileşeni barındırıyor: Kuzey Yıldızı Etki Değerlendirme Testi, Kuzey Yıldızı Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Ödülü, Değerlendiriciler ve Sürdürülebilirlik Çalışma Grupları.

Aile işletmeleri başta olmak üzere tüm şirketlere kendilerini ölçümleyebilme imkânı veren “Kuzey Yıldızı Etki Değerlendirme Testi”, çalışanlar, toplum, çevre ve gelecek nesiller için yaratılan etkiyi puanlıyor ve geri besleme raporu sunuyor.. Test, İngilizce dışında ilk kez Türkçe olarak sunulmaktadır.

Kuzey Yıldızı Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Ödülü

“Kuzey Yıldızı Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Ödülü”, sürdürülebilirlik yaklaşımını benimseyerek bu alanda çalışmalar yapan, çalışanlar, çevre, toplum ve gelecek nesiller açısından fark yaratarak ülke ekonomisine değer katan aile işletmelerinin teşvik edilmesini amaçlıyor. Ödül için başvuran şirketler, sunulacak değerlendirme raporu sayesinde gelişmiş ve geliştirilecek alanlarını tespit etme imkânı elde edecek.

Ödül sürecinde eğitilen “Değerlendiriciler” hem kuramsal hem de uygulama bilgisi ile öğrenme ve öğrendiklerini kendi şirketlerinde de uygulama olanağı bulacak. Projenin en önemli çıktısının, TAİDER bünyesinde eğitilmiş ve uygulamada bulunmuş değerlendiriciler kazanmak olması bekleniyor.

Etki değerlendirme testini yüzde 100 tamamlayan aile şirketleri için takım çalışması ve birbirlerinden öğrenerek gelişme fırsatı sunan “Sürdürülebilirlik Çalışma Grupları” oluşturuldu. TAİDER tarafından organize düzenli toplantılar ile şirketler, sürdürülebilirlik yolculuğunda birlikte yürüyecek.

Kuzey Yıldızı Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Ödülü

Kuzey Yıldızı Ödülü Nedir?

Kuzey Yıldızı Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Ödülleri’nin amacı, aile şirketlerinin sürdürülebilir iş modelleri geliştirmelerinde katkı sağlamak, iyi örnekleri paylaşarak öğrenmeyi hızlandırmak, gelişimin tüm kurumlara yayılımını sağlama yönünde itici güç oluşturmaktır. Ödüle başvuran şirketlerin bu alanda çalışmaları sırasında çözemediği sorularına yanıtlar ve kendilerine sunulacak sonuç raporu sayesinde gelişmiş ve geliştirilecek alanlarını saptama olanağı bulmaları hedeflenmiştir.

Ödül Sürecinde Değerlendirilecek Boyutlar

ÇALIŞANLAR: Yönetim, Kurum Çalışanları, Kurum kültürü  

ÇEVRE: Kurumun faaliyetleri ile bağlantılı çevresel etkileşim alanları

TOPLUM: Paydaşlar, şirketi etkileyen ve şirketin faaliyetlerinden etkilenen taraflar

GELECEK NESİLLER: Aile, Aile Anayasası, Aile Devir Planlaması, Kültür, Gelişim

YÖNETİŞİM: Uzun dönemli bakış, planlama, strateji ve hedefler, üst yönetim kültürü, Yönetim Kurulu İşleyişi

Proje Ortağımız

ARGE Danışmanlık, Kuzey Yıldızı Ödülleri’nin değerlendirme ve değerlendirici yetiştirme sürecinde TAİDER’e çok değerli katkıları ile proje ortaklığı yapmaktadır.

POLARİS, TAİDER’in paydaşı olduğu Uluslararası Aile İşletmeleri Ağı (FBN-I, Family Business Network International) üye ülkelerinin kabul ettiği “Sürdürülebilirlik Andı” çerçevesinde aile şirketlerinde sürdürülebilir işletme modellerinin desteklenmesi ve teşvik edilmesine yönelik yol haritasını belirleyen bir girişimdir.

Sürdürülebilirlik yolculuğunun bir tamamlayıcısı olarak faaliyet göstermekte olan B-Corp hareketi tarafından geliştirilen Polaris Etki Analizi (Polaris Impact Assestment) aile şirketlerine, faaliyetlerini kapsamlı bir ölçüm ile değerlendirmelerini sağlayan bir çevrim içi testtir. Testi dolduran aile şirketlerine sürdürülebilir iş modellerine ilişkin geliştirme alanlarını görme, bütüncül bir yaklaşım ile uzun vadeli sürdürülebilirlik stratejilerini gözden geçirme ve iyileştirme imkânı vermektedir.

Ödüle başvuracak şirketlerin bu testi doldurarak kendi kendilerini ölçmeleri önerilmektedir.

Ayrıntılı bilgi için: 

http://www.taider.org.tr/surdurulebilirlik.aspx

İlgili bağlantılar: 

http://bimpactassessment.net/familybusinessnetwork  

http://www.fbn-i.org/sustainability

Başvuracak Aile Şirketleri İçin Koşullar

TAİDER Kuzey Yıldızı Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Ödülü 2018 için başvuracak aile şirketlerinin:

  • üretim faaliyeti olması,
  • halka açık olmaması,
  • hisselerinin en az %50’sinin aile(ler) kontrolünde bulunması gerekmektedir.

Başvurular BÖİ ve KOÖİ ayrımına göre aynı ölçütlerle iki farklı kategoride değerlendirilecektir.

Büyük Ölçekli İşletmeler (BÖİ):  Çalışan sayısı 250 ve üzeri veya cirosu 250 Milyon TL ve üzeri.
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOÖİ): Çalışan sayısı 250’den az veya cirosu 250 Milyon TL’den az.

Kuzey Yıldızı Ödülü’ne sadece aile şirketi tanımlamasına uyan kuruluşlar başvurabilecektir. Ödüle başvurabilmek için TAİDER’e üye olma zorunluluğu bulunmamaktadır. Başvurunun geçerli olması için, ilan edilen tarihte başvuru dosyasını teslim etmiş ve başvuru ücretini yatırmış olmak gereklidir. Başvuran şirketler arasından saha ziyareti ile değerlendirme aşamasına kalanlar, saha ziyareti için belirtilen bedeli ayrıca ödeyecektir.

Kuzey Yıldızı Ödülü’ne başvuran aile işletmelerinin en çok şirketlerinden 3 kişi ile kurum için başvuru dosyası hazırlama eğitimi almaları ve süreçte görev alacak en çok 2 değerlendirici görevlendirmeleri zorunludur.

Başvuru ücretine; kurum içi eğitim, 2 tam gün konaklamalı değerlendirici eğitimi ve 6 adet değerlendirici yan eğitimleri dahildir.

Ödül Sürecinde Değerlendirilecek Boyutlar

Çalışanlar: Yönetim, Kurum Çalışanları, Kurum kültürü   

Çevre: Kurumun faaliyetleri ile bağlantılı çevresel etkileşim alanları

Toplum: Paydaşlar – Şirketi etkileyen ve şirketin faaliyetlerinden etkilenen taraflar

Gelecek Nesiller: Aile, Aile Anayasası, Aile Geçiş Planlaması, Kültür, Gelişim

Yönetişim: Uzun dönemli bakış, planlama, strateji ve hedefler, üst yönetim kültürü, Yönetim Kurulu İşleyişi

TAİDER Kuzey Yıldızı Ödülü'nde Roller

TAİDER: Sürecin sahipliği ve koordinasyonu

DEĞERLENDİRİCİLER: Değerlendirme metodolojisine uygun verileri değerlendirme ve saha ziyaretleri gerçekleştirme, jüri için final puan raporunu oluşturma

JÜRİ: Metodoloji üzerinden final puan raporlarını değerlendirme ve ödül sahiplerini belirleme

ARGE: Ödül süreci tasarım ve uygulama danışmanı

TAİDER Kuzey Yıldızı Ödülü Kategorileri

BÜYÜK ÖLÇEKLİ İŞLETMELER: Çalışan sayısı 250+ veya 250+ Milyon TL ciro

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELER: Çalışan sayısı 250’den az veya Cirosu 250 Milyon TL’den az

Ödül Sürecinde Değerlendiricilik Nedir?

Kuzey Yıldızı Ödül’ü için yapılan tüm başvurular, bu süreç için özel eğitilen değerlendiriciler tarafından değerlendirilir. Ödül süreci değerlendiricileri tüm değerlendirici eğitimlerini başarı ile tamamlayan kişilerdir. Bu sürece katılacak kişilerden de bazı şartları yerine getirmesi beklenir. Değerlendiriciler kuramsal bilgiler ve uygulamalar içeren eğitim süreci sonunda öğrendiklerini kendi şirketlerinde de uygulayabileceklerdir. Eğitimi başarıyla tamamlayan değerlendiriciler süreçte ilk görev yaptığı andan itibaren, değerlendirmeye tabi tutularak, yeni görevlere hazır olup olmadıkları yakından izlenir.

Ödül Süreci Değerlendiriciliği Neden Önemlidir?

Alanında tek ödül olan TAİDER Kuzey Yıldızı Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Ödülleri sürecinde kuruluşların değerlendirmesini yapan ekibin bir parçası olmak, eşsiz bir öğrenme fırsatı sunmaktadır.

Değerlendiriciler, sürecin gizli kahramanlarıdır. Değerlendiriciler, sürdürülebilirlik çalışmalarının başarılı bir şekilde nasıl hayata geçirildiğine şahit olma şansına sahip olurlar. Aldıkları eğitimler ve değerlendirme sürecindeki kazanımları, kişisel gelişimleri ve mensup oldukları kurumlar açısından ölçülemeyecek değerdedir.

Kuzey Yıldızı Ödülü Değerlendiricileri Kriterleri

Temel özellikler:
Eğitim: En az 4 yıllık üniversite (teknik veya idari bölüm) lisans diplomalı olmak Mesleki Kariyer: En az 3 yıllık aile şirketlerine yönelik yöneticilik deneyimine ve en az 5 yıllık iş tecrübesine sahip olmak 
Eğitimler: Denetim/Değerlendirme, Takım Çalışması, Liderlik, Süreç Yönetimi vb. konularda eğitim almış olmak.
Yaş: 25 yaşından gün almış olmak 

Tercih sebepleri:
• Kalite sistemleri (çevre, iş sağlığı ve güvenliği, ürün güvenliği vb.), insan kaynakları yönetimi, Toplam Kalite Yönetimi başta olmak üzere diğer yönetsel süreçlerde de (İş geliştirme, risk yönetimi, yalın üretim vb.) bilgi ve deneyim sahibi olmak, 
• Aile şirketi sahibi veya gelecek nesil üyesi olmak
• Kıdemli danışman veya yönetici danışman seviyesinde olmak
 Baş Değerlendirici seçiminde aranan yetkinlikler; 
• Önceki senelerde saha tecrübesi olması,
• Ekibe liderlik yapabilmek,
• Zamanı etkili yönetebilmek,
• Çatışmaları sonuç odaklı çözebilmek.

Değerlendirici seçiminde aranan yetkinlikler:
• Değerlendirme sırasında olumlu, önyargısız davranmak, 
• Grup çalışmalarında aktif rol alabilmek,
• Aile şirketlerinin zorluklarını/sınırlarını anlayabilmek
• Bütünsel bakabilme ve rekabet gereksinimlerini anlayabilme yeteneğine haiz olmak
• Karmaşık ve yoğun konuları kısa zamanda gözden geçirebilmek ve aktarabilmek,
• İnsanların düşünce ve davranışlarını anlayabilmek,
• İnsanlarla kolay ilişki kurabilmek, kendini rahat ifade edebilmek,
• Yönetim kavramlarını karşılaşılan spesifik durumlara uygulayabilmek, karar ve sorumluluk gerektiren noktalarda uygulayabilmek,
• Kuruluş ve ekip yapılarını üst düzeyde inceleyebilmek
• Gerçekleri ve bulguları dengeli bir şekilde inceleyebilmek, değerlendirebilmek,
• Çelişkileri yapıcı ve bütünleyici bir şekilde çözebilmek, 
• Analitik düşünmek,
• Sözlü ve yazılı İletişimi etkili kurabilmek.

Kuzey Yıldızı Hakkında Videolar

TAİDER Kuzey Yıldızı Sürdürülebilirlik Ödülü Sahiplerini Buldu

TAİDER Kuzey Yıldızı Sürdürülebilirlik Ödülü Sahiplerini Buldu

TAİDER Kuzey Yıldızı Sürdürülebilirlik Ödülü Sahiplerini Buldu

Uluslararası FBN Polaris Hareketi Tanıtımı

28 Şubat 2017 Kuzey Yıldızı Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Ödülü Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı