TAİDER Kuzey Yıldızı:

Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Ödülü

Ön Başvuru Formu 2018

 

Aile Şirketi Bilgileri

 

Kuruluşun Unvanı:
İletişim Adresi, Şehir:

(*) Firmanın saha ziyareti yapılacak adresi

İnternet sayfası:
Ana Faaliyet Alanı:
Sektörü:
E-posta Adresi
Telefon Numarası
Ürün ve Hizmetlerin Konusu:
Fatura Adresi:
Vergi Dairesi ve Numarası:
Kuruluşun Ölçeği (KOÖİ / BÖİ):

 

 

Ödül Başvuru Sorumlusunun Bilgileri

 

Adı Soyadı:
Ünvanı:
İletişim Adresi:
Telefon (varsa dahili):
Cep Telefonu:
E-posta Adresi

(**) Başvuru sorumlusu, başvurunun teslim edilmesi dahil ödül ile ilgili yapılacak her türlü yazışma, organizasyon ve lojistik ile ilgili olan kişidir.

 

 

Aile Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı

 

Adı Soyadı:
İletişim Adresi:
Nesil:
Cep Telefonu:
E-posta Adresi

 

Ödül Başvurusu ve Sonucunun Kamuoyu ile Paylaşılması

 

PaylaşılsınGizli Kalsın

 

 

Dikkat:  

*Başvuru ücretleri, en geç 09.04-18.04.2018 tarihleri arasında aşağıda belirtilen banka hesabına yatırılmalıdır. Kuzey Yıldızı: Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Ödülü’ne başvuran firmalar en fazla 2 kişiye kadar belirleyecekleri ekip ile 19.04.2018 tarihlerinde kurum eğitimi almaları zorunludur. Kurum eğitimi alacak kişilerin isim ve iletişim bilgilerini Dernek merkezimize başvurunuz ile birlikte lütfen iletiniz.

 

*Kurum eğitimlerini tamamlayan başvuru sahiplerinden 12.06.2018 tarihine kadar en fazla 20 sayfa olmak üzere kapsamlı başvuru dokümanı hazırlamaları istenecektir.  

 

* Başvuru dosyaları ile birlikte 45 saniyelik aile şirketinizin tanıtım videosunun tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir. Bu video veya sunumlar Ödül Töreni programında başvuran aile şirketi tanıtım kısmında yayınlanabilir. 

 

TAİDER Kuzey Yıldızı Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Ödülü 2018 için başvuracak aile şirketlerinin:

- üretim faaliyeti olması,

- halka açık olmaması,

- hisselerinin en az %50’sinin aile(ler) kontrolünde bulunması gerekmektedir. 

Başvurular Büyük Ölçekli İşletme ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletme ayrımına göre aynı ölçütlerle iki farklı kategoride değerlendirilecektir.

- Büyük Ölçekli İşletmeler (BÖİ): Çalışan sayısı 250 ve üzeri veya cirosu 250 Milyon TL ve üzeri

- Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOÖİ): Çalışan sayısı 250’den az veya cirosu 250 Milyon TL’den az   

 

 

Büyük Ölçekli İşletme Çalışan sayısı >250 veya cirosu >250 milyon TL  Küçük ve Orta Ölçekli İşletme Çalışan sayısı <250 ve cirosu <250 milyon TL 

Tablo 1: Firma Ölçeği 

 

 

Ölçek Ödül Başvuru Ücreti TL  + %18 KDV TAİDER Üyeleri Ödül Başvuru Ücreti TL + %18 KDV 
Büyük Ölçekli İşletme  Başvuru için: 4000 TL Saha Ziyareti İçin: 7000 TL

Başvuru için: 3500 TL

Saha Ziyareti İçin: 6500 TL

Küçük ve Orta Ölçekli İşletme  Başvuru için: 2500 TL Saha Ziyareti İçin: 4000 TL 

Başvuru için: 2000 TL

Saha Ziyareti İçin: 3500 TL

 

Tablo 2: Katılım Ücretleri

 

 

Adı        : Aile İşletmeleri Derneği İktisadi İşletmesi
Banka Adı : Garanti Bankası
Şube Adı :       Karabağlar Şubesi
IBAN No       :      TR17 0006 2000 0890 0006 2939 12

 

 

Yönetim Kurulu Başkanı Başvuru Onayı:

TAİDER Kuzey Yıldızı Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Ödülleri 2018’e kuruluş olarak yaptığımız başvurunun bilgim dahilinde yapıldığını, bu başvuru formunda verdiğimiz ve başvuru dosyası ile değerlendirme için vereceğimiz tüm bilgilerin doğru olduğunu, başvurunun değerlendirilmesinde TAİDER ve değerlendiricilere her türlü desteği sağlayacağımızı, değerlendirme sürecinin TAİDER tarafından adil ve ölçütlere uygun şekilde işletileceğine inandığımı onaylıyorum.  Bu başvurunun TAİDER Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk Komitesi tarafından inceleneceğini ve Başvuru Raporu'nun Kuzey Yıldızı: Aile Şirketleri Sürdürülebilirlik Ödülleri için belirtilen formata uygun olmaması durumunda değerlendirme dışı tutulacağını bilmekteyiz.  

 

Sunulan ödül değerlendirme süreci aşamaları ve ödül kriterlerine ilişkin bilgileri okudum ve kabul ediyorum.
Kuruluşumuzun adının ve logosunun TAİDER tarafından tanıtım amaçlı kullanımına izin veriyorum (ödül broşürü, TAİDER tanım sunumları, sosyal medya ve internet sitesi)
Kuruluşumuzdan en fazla 2 kişinin Kuzey Yıldızı Ödülü sürecinde TAİDER tarafından düzenlenen değerlendirici eğitimlerine ücretsiz katılmasını onaylıyorum.

 

Lütfen İsim Soyad yazınız: